NIEUWS

EIND MEI VERWACHT ONZE HOND POK PUPPYS

ZELF HOUDEN WE ER EEN EN ER ZIJN REEDS ENKELE GERESERVEERD .

MAAR ER ZIJN OOK VAST NOG EEN PAAR DIE EEN NIEUW BAASJE ZOEKEN.

EIND JUI EN AUGUSTUS ZIJN ZE DAN OUD GENOEG OM HET NEST TE VERLATEN.

 

 

 

 

 

 

 

3 jonge stabij (mei 2021)

..

 

 Jonge honden (mei 2021)

 

 

 

 

 

pups 

 

 Ll

KLEINDOCHTER  FEMKE MET HAAR GROTE VRIENDIN POK

ZE ZIJN ONSFSCHEIDELIJK   

 

Noa 

 NOA vd OPTIMIST  Opgenomen in het stamboek met een mooie score van 75  75 

v JORIS LH  m GEJANNE vd OPTIMIST 

 

Di

 DINAND  MET LUUT VD WOUDSTAL 

LUUT IS DE VADER VAN DE LAMMEREN DIT JAAR

 

 

 

 

F7

 

 

 

 

 

Ff

 

 

 

       

LAMMERENAVOND 2022

 

 

 

 

F4

 

 

 

 

 

 

 

 

Noa